En testvinnare!

Testfakta har vid två tillfällen testat Cinderella. (länk till artikel från Testfakta) Det som skiljer Comfort från andra modeller är att den har ett slutet luftsystem där utomhusluften leds till förbränningen via ett separat luftrör vilket ger ett avsevärt bättre inomhusklimat. Detta förhindrar också eventuella konflikter med andra luftkrävande installationer, t.ex. frånluftsfläktar från kök, kaminer eller vedugnar. I förbränningstoaletterna från Cinderella förbränns både urin och fekalier vid hög temperatur till minimal askmängd – cirka en kaffekopp för 4 personer vid en veckas användning. Med Cinderellas förbränningstoaletter slipper du höga kostnader och krångliga regelverk för avloppet och får ungefär samma toalettkomfort som hemma.


Eftersom varken vatten eller avlopp behövs lämpar sig dessa toaletter för installation i känsliga naturområden. Cinderella är en total avfallslösning, vilket innebär att den gör sig av med allt avfall (urin och fekalier). Avfallet transporteras inte vidare, vilket är fallet med andra toalettsystem. För installationer i områden där nätström inte är tillgängligt finns ett alternativ där man använder en kombination av propan och 12 V (länk till Cinderella Gas) vilket är perfekt för stugor, hus eller andra installationer där det saknas el eller där strömförsörjningen är instabil.


Användarvänlig

Cinderella förbränningstoalett är enkel att använda och det som skiljer sig från andra toalettlösningar är att en Cinderella toalettpåse används för att transportera avfallet till förbränningskammaren på ett säkert sätt. Detta gör att toaletten är mycket hygienisk och ren i jämförelse med andra alternativ. Fäll upp locket och sittringen. Sätt i en Cinderella toalettpåse i skålen och fäll ned sittringen. Använd toaletten som vanligt och fäll ned locket när du är färdig. Tryck på "spolknappen" så släpps påsen ner i förbränningskammaren. Toaletten är nu klar att användas igen.


Installation

Att installera en Cinderella-toalett är relativt enkelt och kräver varken externa avloppstankar eller vattentillförsel. Det enda som måste installeras är till- och frånluft samt el (10 A). Det är viktigt att detta görs i enlighet med anvisningarna från tillverkaren Cinderella Eco Group för säkerställande av god driftsäkerhet och lång livslängd. Läs mer om installationen av Cinderella här!


Godkänd produkt

Cinderella Comfort har alla nödvändiga godkännanden och certifieringar inom sin produktgrupp. Detta är mycket viktigt och en trygghet för dig som kund. Läs mer om våra certifieringar här.


LCD-Display

Cinderella levereras med en informationsdisplay som visar driftstatus och allmän driftsinformation. Displayen visar även när det är dags att tömma askskålen och avger ljus- och ljudsignaler. Informationen på displayen kan fås på sju olika språk.

Cinderella Comfort är CE-märkt och godkänd av SEMKO, UL och NSF.

"/>


En testvinnare!

Testfakta har vid två tillfällen testat Cinderella. (länk till artikel från Testfakta) Det som skiljer Comfort från andra modeller är att den har ett slutet luftsystem där utomhusluften leds till förbränningen via ett separat luftrör vilket ger ett avsevärt bättre inomhusklimat. Detta förhindrar också eventuella konflikter med andra luftkrävande installationer, t.ex. frånluftsfläktar från kök, kaminer eller vedugnar. I förbränningstoaletterna från Cinderella förbränns både urin och fekalier vid hög temperatur till minimal askmängd – cirka en kaffekopp för 4 personer vid en veckas användning. Med Cinderellas förbränningstoaletter slipper du höga kostnader och krångliga regelverk för avloppet och får ungefär samma toalettkomfort som hemma.


Eftersom varken vatten eller avlopp behövs lämpar sig dessa toaletter för installation i känsliga naturområden. Cinderella är en total avfallslösning, vilket innebär att den gör sig av med allt avfall (urin och fekalier). Avfallet transporteras inte vidare, vilket är fallet med andra toalettsystem. För installationer i områden där nätström inte är tillgängligt finns ett alternativ där man använder en kombination av propan och 12 V (länk till Cinderella Gas) vilket är perfekt för stugor, hus eller andra installationer där det saknas el eller där strömförsörjningen är instabil.


Användarvänlig

Cinderella förbränningstoalett är enkel att använda och det som skiljer sig från andra toalettlösningar är att en Cinderella toalettpåse används för att transportera avfallet till förbränningskammaren på ett säkert sätt. Detta gör att toaletten är mycket hygienisk och ren i jämförelse med andra alternativ. Fäll upp locket och sittringen. Sätt i en Cinderella toalettpåse i skålen och fäll ned sittringen. Använd toaletten som vanligt och fäll ned locket när du är färdig. Tryck på "spolknappen" så släpps påsen ner i förbränningskammaren. Toaletten är nu klar att användas igen.


Installation

Att installera en Cinderella-toalett är relativt enkelt och kräver varken externa avloppstankar eller vattentillförsel. Det enda som måste installeras är till- och frånluft samt el (10 A). Det är viktigt att detta görs i enlighet med anvisningarna från tillverkaren Cinderella Eco Group för säkerställande av god driftsäkerhet och lång livslängd. Läs mer om installationen av Cinderella här!


Godkänd produkt

Cinderella Comfort har alla nödvändiga godkännanden och certifieringar inom sin produktgrupp. Detta är mycket viktigt och en trygghet för dig som kund. Läs mer om våra certifieringar här.


LCD-Display

Cinderella levereras med en informationsdisplay som visar driftstatus och allmän driftsinformation. Displayen visar även när det är dags att tömma askskålen och avger ljus- och ljudsignaler. Informationen på displayen kan fås på sju olika språk.

Cinderella Comfort är CE-märkt och godkänd av SEMKO, UL och NSF.

"/>
Loading Cinderella...